Veksler for varme og kulde

Växlare för värme och kyla

Värmeväxlaren i den enskilda fastighetens/bostadens fjärrvärmecentral för över värme från den yttre kretsen av uppvärmt vatten (framledningskretsen) till de kretsar som förser de boende med uppvärmning och hett kranvatten. Vatten från de båda kretsarna blandas således inte.

HögforsGST:s sortiment omfattar både lödda och packningsförsedda värmeväxlare som kan öppnas för byte av plattor och annan renovering. Vår sortimentsbredd och vår erfarenhet av dimensionering innebär att du aldrig behöver nöja dig med det näst bästa alternativet.

De delar vi bygger centralerna av kan också levereras lösa.

 VärmeväxlareVärmeväxlare