Stora Centraler, från Design till Produkt

HögsforsGST designar och bygger även riktigt stora fjärrvärme- och fjärrkylecentraler. Vi anpassar produkten efter fastighetens förutsättningar och kundens önskemål.

storacent