Produkter

Produkter

Vårt sortiment av fjärrvärmecentraler täcker ett brett spektrum av applikationer – från enfamiljshus till stora bostadskomplex, offentliga lokaler eller industrianläggningar.

Flertalet av våra produkter är bedömda enligt SundaHus Miljödata. En trygghet för de fastighetsägare, entreprenörer och konsulter som vill göra medvetna materialval, fasa ut farliga ämnen och minska sin miljöbelastning.

Sunda Hus