Kontakt

HögforsGST Sverige


HögforsGST Sverige är ett helägt dotterbolag till finska HögforsGST oy, en av Nordens största tillverkare av värmeteknisk utrustning.
Vi har huvudkontor i Växjö och kontor i Stockholm, Helsingborg, Örebro, Kalmar samt Stenungsund.

Ledning


Anders Josefsson

(VD)


anders.josefsson@hogforsgst.com
Telefon: +46 (0)63-660 44 42
Mobil: +46 (0)73-360 87 00

Urban Gustavsson

(vice VD)


urban.gustavsson@hogforsgst.com
Telefon: 063-660 44 41
Mobil: 073-153 39 64

Försäljning


Stefan Schultz

Stockholm/Södra Sverige


stefan.schultz@hogforsgst.com
Telefon: 063-660 44 47
Mobil: 073-038 22 76

Johnny Luther

Västra Sverige


johnny.luther@hogforsgst.com
Telefon: 063-660 44 48
Mobil: 070-642 57 76

Anders Öhlin

Norra/Sydöstra Sverige


anders.ohlin@hogforsgst.com
Telefon: 063-660 44 45
Mobil: 073-650 34 02

Tommy Linder

Mellersta Sverige


tommy.linder@hogforsgst.com
Telefon: 063-660 44 43
Mobil: 070-797 06 31

Urban Gustavsson

Sydöstra Sverige


urban.gustavsson@hogforsgst.com
Telefon: 063-660 44 41
Mobil: 073-153 39 64

Henrik Risberg

HybridHeat/Sverige


henrik.risberg@hogforsgst.com
Telefon: 063-660 44 49
Mobil: 076-132 33 49

Ted Göstasson

HybridHeat/Teknisk specialist


ted.gostasson@hogforsgst.com
Telefon: 063-660 44 46
Mobil: 073-074 52 52

Mats Carlsson

Shuntgrupper/Sverige


mats.carlsson@hogforsgst.com
Telefon: 063-660 44 44
Mobil: 070-797 06 32

Anders Josefsson

Norge


anders.josefsson@hogforsgst.com
Telefon: +46 (0)63-660 44 42
Mobil: +46 (0)73-360 87 00

Harry Uskali

Stockholm


harry.uskali@hogforsgst.com
Telefon: +46 (0)63-660 54 43
Mobil: +46 (0)70-480 99 71

Support


Henry Jörgensson

Innesäljare/Support


henry.jorgensson@hogforsgst.com
Telefon: +46 (0)63-660 54 41
Mobil: +46 (0)76-050 10 08

Maria Bergqvist

Innesäljare/Support


maria.bergqvist@hogforsgst.com
Telefon: +46 (0)63-660 54 42
Mobil: +46 (0)73-020 70 43