Fjärrkyla i Växjö ett klimatsmart kretslopp

Leveransen
Till Växjö Energis fjärrkylenät har HögforsGST levererat:

• Fjärrkylecentraler till kommersiella och kommunala byggnader
• Fjärrkylecentraler som först används i processen hos metall- och plastindustrin och sedan används för komfortkyla i byggnaden

Produkterna objektsanpassades efter byggnadens effektbehov.
VEAB-case

Fjärrkyla i Växjö ett klimatsmart kretslopp

I Växjö har det kommunägda energibolaget Växjö Energi skapat ett smart kretslopp för fjärrkyla, där samma energi används flera gånger om. HögforsGST har levererat fjärrkylecentraler som används på plats hos industriföretag som ingår i nätet.

Växjö Energi började bygga ut sitt fjärrkylenät kring år 2010. Sedan dess har utbyggnaden fortsatt och idag ingår såväl universitetsområdet och lasarettet som industriområden och Växjö centrum i nätet. Växjö Energi har två anläggningar för kylproduktion igång och båda jobbar i samma stora nät.

Fjärrkylenätet i Växjö innehåller flera gröna och miljösmarta lösningar. Förutom själva grundtanken med fjärrkyla – att det är bättre med ett fåtal centrala, miljöanpassade anläggningar än många små kylanläggningar och luftkonditioneringsaggregat – har man i Växjö lyckats återvinna energin och använda den flera gånger i ett smart kretslopp.

Samma vatten som kyler och värmer

– Det är långt ifrån en standardlösning vi har tagit fram, berättar Anders Jonsson, projektledare på Växjö Energi. I just det här fallet med utrustningen från HögforsGST börjar vi med att leverera fjärrkyla till två industriföretag som har fjärrkylecentraler från HögforsGST. Ett av företagen anslöt sig till fjärrkylenätet i samband med att det etablerade sig i Växjö. Det andra har konverterat från elkyla till fjärrkyla.

Leveransen av fjärrkyla sker i två steg, där det första kyler den del av tillverkningen som kräver kallare temperaturer. Därefter leds det något uppvärmda vattnet vidare inom företagen till ett andra steg som inte har samma behov av låga temperaturer. Efter tvåstegskylningen hos industriföretagen har fjärrkylevattnet värmts upp något, men det är fortfarande tillräckligt kallt för att kyla ned Växjö Energis bredbandsbolag Wexnets datahall Green Data Center.

– Datorhallen är en av Sveriges energisnålaste, säger Anders Jonsson. När fjärrkylevattnet har kylt ned servrarna i datahallen har temperaturen kommit upp ännu en bit. Då leds vattnet vidare till Myresjöhus Arena. Där värmer det upp gräsplanen och ser till att bland andra Östers IF har en plan utan snö och is under årets kallare perioder. Det handlar alltså om överskottsvärme från datahallen som normalt hade gått till spillo. Nu gör den nytta istället.

”Bra på speciallösningar”

– Att ett så här klimatsmart kretslopp har ”HögforsGST Inside” känns naturligtvis riktigt bra, kommenterar Urban Gustavsson, vd på HögforsGST Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla ger stora miljövinster, speciellt i så genomtänkta lösningar som här i Växjö.

För Växjö Energi var det naturligt att vända sig till HögforsGST för att få rätt typ av utrustning.

– Vi har ett fint samarbete med HögforsGST både vad gäller fjärrvärme och fjärrkyla, säger Anders Jonsson. HögforsGST är bra på att ta fram de speciallösningar som vi efterfrågar. Att de finns nära oss underlättar också, då det kan uppstå både fysiska och tekniska utmaningar när stora utrustningar ska komma på plats och tas i bruk.