Ansökan

Inbjudan till seminarium kring ny värmeteknik


Torsdag 25 oktober kl 12 – 16
Vi startar med lunch!

Vi går igenom:
• Konceptet Hybridvärme
• Principer för inkoppling mellan värmepump och fjärrvärme
• Framtidens energilösningar

Avslutas med en frågestund.

Anders Öhlin
HögforsGST

Företag (obligatorisk)

Deltagare (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Övriga deltagare från ditt företag