HögforsGST 10år

Helhetsgrepp inom värmeteknik

HögforsGST – ett av Nordens största företag inom värmeteknisk utrustning och är sedan 2007 en av de ledande leverantörerna på den svenska marknaden. Vi kan ta helhetsgrepp i alla typer av projekt – från behovsanalys och dimensionering till uppföljning, underhåll och löpande optimering. Vi ser till att delarna i systemet samspelar på ett sätt som gynnar funktion, ekonomi och miljö. Ofta handlar det om långt driven förenkling. Just nu expanderar vi starkt på den svenska och norska marknaden. Under 2015 utsågs vi till Superföretag av tidningen Veckans Affärer.

HögforsGST för yrkesfolk

Vi erbjuder högklassiga produkthelheter och lösningar för sanering och byggande av uppvärmnings- och kylsystem för fastigheter. Vi samarbetar med VVS-planerare, energianläggningar och entreprenörer för att i varje enskilt fall hitta de lösningar som bäst effektiviserar fastigheternas energiförbrukning, ökar boendekomforten och förlänger systemens livslängd. Dessutom erbjuder vi VVS-planerare en dimensioneringstjänst för våra produkter

HögforsGST för konsumenter

Över en halv miljon människor bor i lägenheter där tappvattnet och utrymmena värms upp med värmecentraler som vi har tillverkat. Fjärrvärme är en pålitlig och lättskött uppvärmningslösning. De som bor i fjärrvärmehusen kan koncentrera sig på att leva livet och njuta av boendet, eftersom fjärrvärme inte kräver något stort arbete av de boende. HögforsGST är en erfaren och ansvarsfull aktör vars produkter är hållbara, effektiva och lätta att använda. Läs mer om vår serie av UNIS-småhuscentraler på vår produktsida »